Αδιατάρακτη κοπή με καροτιέρα

  • check Κοπή με ακρίβεια.
  • check Χωρίs κραδασμούs και σκόνη.
  • check Δεν επιβαρύνεται ο σκελετόs του κτιρίου.
  • check Ευκολή ανακαίνιση.
  • check Ευκολή αλλαγή οψεων.
  • check Μετατροπή και διόρθωση κακοτεχνιων.
  • check Άνοιγμα οπήs καμινάδαs.

Με την καροτιέρα μπορούμε να ανοίξουμε κυκλικές οπές σε δάπεδα ή τοίχους με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς να προκαλέσουμε κραδασμούς και σκόνη καιχωρίς να επιβαρυνθεί ο σκελετός του κτιρίου. Η τελική οπή, λόγο της μεγάλης ποικιλίας σε διαμέτρους ποτηροτρύπανων, χρειάζεται ελάχιστη ή και καθόλου εμφανισιακή αποκατάσταση (μερεμέτι).

Δείγματα απο τις εργασίεs μαs

Αδιατάρακτη κοπή
με καροτιέρα

karotiera

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με δίσκο

disk1

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με δίσκο χειρόs

disk2

περισσότερα...

Κοπρεσέρ
αέροs

κομπρεσερ

περισσότερα...

Περιφράξειs
κτημάτων

περιφράξειs

περισσότερα...

Διάνοιξη
πηγαδιών

πηγάδια

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με αρμοκόφτης

karotiera

περισσότερα...

.

Θρυματισμόs μπετού
με crasher

crasher

περισσότερα...

Χωματουργικέs
εργασιεs

χωματουργικά

περισσότερα...

Copyright © 2014 adiataraktikopi.gr. All Rights Reserved. | Design by Open web and more