Χωματουργικές εργασίες

  • Εσκαφέs βόθρων.
  • Αποκομιδή μπαζών.
  • Κηπευτικά χώματα.
  • Κατεδαφίσειs παντόs τύπου.
  • Μεταφορά αδρανών υλικών.
  • Διάνοιξη δρόμων.
  • Ασφατοστρωσή δρόμων.
χωματουργικά
χωματουργικά
χωματουργικά

Η εταιρία μας εξειδικεύεται έδω και 20 χρόνια σε χωματουργικές εργασίες κάθε είδους όπως εκσκαφές, κατεδαφίσεις και μεταφορές χώματων άμεσα και υπεύθυνα.
Επίσης εκτελούμε: - εκσκαφές θεμελίων σε έκταση και βάθος σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα εκσκαφής της αρχιτεκτονικής μελέτης. - Εξυγίανση επιπέδου θεμελίωσης (σε περίπτωση που στο επίπεδο της θεμελίωσης το έδαφος δεν κριθεί κατάλληλο για την έδραση των θεμελίων, εξυγιαίνεται με διάστρωση σε επαρκές πάχος κροκάλας η κατάλληλα διαβαθμισμένου αμμοχάλικου 3Α). -απομάκρυνση μπαζών και χωμάτων. - αποστραγγιστικά έργα. - διάνοιξη Γρανών. - διαμόρφωση και καθαρισμό γηπέδων. - διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου με εκσκαφές και επιχωματώσεις. - απομάκρυνση μπαζών και χωμάτων.

Δείγματα απο τις εργασίεs μαs

Αδιατάρακτη κοπή
με καροτιέρα

karotiera

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με δίσκο

disk1

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με δίσκο χειρόs

disk2

περισσότερα...

Κοπρεσέρ
αέροs

κομπρεσερ

περισσότερα...

Περιφράξειs
κτημάτων

περιφράξειs

περισσότερα...

Διάνοιξη
πηγαδιών

πηγάδια

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με αρμοκόφτης

karotiera

περισσότερα...

.

Θρυματισμόs μπετού
με crasher

crasher

περισσότερα...

Χωματουργικέs
εργασιεs

χωματουργικά

περισσότερα...

Copyright © 2014 adiataraktikopi.gr. All Rights Reserved. | Design by Open web and more