περιφράξεις

  • Περιφράξειs από συρματόπλεγμα.
  • Περιφράξειs από πλέγμα.
  • Σιδηροπάσαλοι από γωνία ή σωλήνα.
  • Πορτέs περίφραξηs.
  • Αγκαθωτά - Κονσερτίνα.
  • Στηθαία - τοιχεία περίφραξηs.
περιφράξεις
περιφράξεις
περιφράξεις

Περιφράξειs οικόπεδων και φωτοβολταϊκών παρκών με συρματόπλεγμα ή πλέγμα, χρησιμοποιώνταs σιδεροπασάλουs από γωνιά η σωλήνα. Πρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησηs πόρταs εισοδού και αγκαθωτών ή κορσετίναs για ασφάλεια. Δυνατότητα ενίσχυσηs τηs περίφραξηs με στηθαία και τοιχεία.

Δείγματα απο τις εργασίεs μαs

Αδιατάρακτη κοπή
με καροτιέρα

karotiera

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με δίσκο

disk1

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με δίσκο χειρόs

disk2

περισσότερα...

Κοπρεσέρ
αέροs

κομπρεσερ

περισσότερα...

Περιφράξειs
κτημάτων

περιφράξειs

περισσότερα...

Διάνοιξη
πηγαδιών

πηγάδια

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με αρμοκόφτης

karotiera

περισσότερα...

.

Θρυματισμόs μπετού
με crasher

crasher

περισσότερα...

Χωματουργικέs
εργασιεs

χωματουργικά

περισσότερα...

Copyright © 2014 adiataraktikopi.gr. All Rights Reserved. | Design by Open web and more