Αδιατάρακτη κοπή με δίσκο

  • Κοπή με ακρίβεια.
  • Χωρίs κραδασμούs και σκόνη.
  • Δεν επιβαρύνεται ο σκελετόs του κτιρίου.
  • Ευκολή ανακαίνιση.
  • Ευκολή αλλαγή οψεων.
  • Μετατροπή και διόρθωση κακοτεχνιων.
  • Άνοιγμα οπήs σε πλάκα για σκάλα.
κοπή
κοπή
κοπή

Με την αδιατάρακτη κοπή με δίσκο χειρός επιτυνχάνουμε διάνοιξη με ακρίβεια χιλιοστού χωρίς πρόκληση κραδασμών και σκόνης. Αμέσως μετά την διάνοιξη μπορεί να τοποθετηθεί άμεσα και εύκολα κούφωμα.

Δείγματα απο τις εργασίεs μαs

Αδιατάρακτη κοπή
με καροτιέρα

karotiera

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με δίσκο

disk1

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με δίσκο χειρόs

disk2

περισσότερα...

Κοπρεσέρ
αέροs

κομπρεσερ

περισσότερα...

Περιφράξειs
κτημάτων

περιφράξειs

περισσότερα...

Διάνοιξη
πηγαδιών

πηγάδια

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με αρμοκόφτης

karotiera

περισσότερα...

.

Θρυματισμόs μπετού
με crasher

crasher

περισσότερα...

Χωματουργικέs
εργασιεs

χωματουργικά

περισσότερα...

Copyright © 2014 adiataraktikopi.gr. All Rights Reserved. | Design by Open web and more