Αρμοκόφτης με αδιατάρακτη κοπή

  • Κοπή ακρίβειαs.
  • Χωρίs κραδασμούs και σκόνη.
  • Χάραξη αρμών σε προαύλια.
  • Χάραξη αρμών σε δρόμουs.
αρμοκόφτης
αρμοκόφτης
αρμοκόφτης

Ο αρμοκόφτη είναι το ιδανικό εργαλείο για την χάραξη αρμών σε μπετόν, άσφαλτο ή σταμπωτά δάπεδα, χωρίs την δημιουργία νέφουs σκόνηs. Επίσης είναι ο ιδανικότερος τρόπος χάραξηs χανδακίου στην άσφαλτο για να έχουμε οσο το δυνατον μικροτερή αποκατάσταση.

Δείγματα απο τις εργασίεs μαs

Αδιατάρακτη κοπή
με καροτιέρα

karotiera

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με δίσκο

disk1

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με δίσκο χειρόs

disk2

περισσότερα...

Κοπρεσέρ
αέροs

κομπρεσερ

περισσότερα...

Περιφράξειs
κτημάτων

περιφράξειs

περισσότερα...

Διάνοιξη
πηγαδιών

πηγάδια

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με αρμοκόφτης

karotiera

περισσότερα...

.

Θρυματισμόs μπετού
με crasher

crasher

περισσότερα...

Χωματουργικέs
εργασιεs

χωματουργικά

περισσότερα...

Copyright © 2014 adiataraktikopi.gr. All Rights Reserved. | Design by Open web and more